中信源

中信源

 中信源
Current position:
Trang chủ
>
Tôn kính
Phân loại toàn bộ

GIẢI THƯỞNG TRUNG TÍN NGUYÊN

 

ĐƠN VỊ HỘI VIÊN HIỆP HỘI THÀNH PHẦN PHỤ GIA THỰC PHẨM TRUNG QUỐC

Đạt "Chứng nhận Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa dựa trên Công nghệ thành phố Thanh Đảo"

Đạt chứng nhận công nghệ kỹ thuật sản phẩm “Chuyên và mới” của doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Thanh Đảo 

Đã tiến hành giám định “gia vị tôm biển, cua biển” sản phẩm mới, kỹ thuật mới

Được cấp “ Giấy chứng nhận doanh nghiệp kỹ thuật cao nghệ cao” 

Đại học khoa học kỹ thuật alieeh hợp Thanh Đảo tiến hành khai báo “Dự án kế hoạch khoa học kỹ thuật quốc giá”

Đạt giải đơn vị hội viên của hiệp hội khoa học kỹ thuật thực phẩm thành phố Thanh Đảo

Giành chức Phó hội trường Hiệp hội ẩm thực Thanh Đảo

Giành chức Phó hội trường Hiệp hội nghiêm cứu nấu nướng Thanh Đảo

 中信源
 • giấy phép

  giấy phép

  giấy phép
 • giấy phép

  giấy phép

  giấy phép
 • giấy phép

  giấy phép

  giấy phép
 • giấy phép

  giấy phép

  giấy phép
 • giấy phép

  giấy phép

  giấy phép
 • giấy phép

  giấy phép

  giấy phép
 • Trang trước
  1

  Copyright©2021      青岛中信源食品科技有限公司